Arjen ihmeitä pääsee tekemään ja kokemaan seurakuntien verkkopalvelun avulla

5595a5cde7e599667e8d3660b1a8d1cb

Järvenpään ja Tuusulan seurakunnat ovat avanneet vapaaehtoisten verkkopalvelun Arjen ihmeitä. Palvelu tarjoaa vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ja sitä tekeville helpon tavan löytää itselle sopivan vapaaehtoistehtävän ja rikastuttaa näin omaa ja muiden elämää.

Palvelussa voi ilmoittautua seurakunnissa avoinna oleviin, keskenään hyvinkin erilaisiin vapaaehtoistehtäviin.

Vapaaehtoistoiminta sopii kaikille auttamisesta kiinnostuneille, mielekästä tekemistä kaipaaville tai niille, jotka ehkä vielä etsivät omaa paikkaansa seurakunnan toiminnassa. Tärkeintä on yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen.

Verkkopalvelussa www.arjenihmeita.fi avoimet vapaaehtoistehtävät ovat vapaasti katsottavissa. Vapaaehtoisiksi haluavat rekisteröityvät Arjen ihmeitä -sivustolle, jossa he pääsevät ilmoittamaan kiinnostuksensa avoinna oleviin vapaaehtoistehtäviin.  Uudet vapaaehtoiset haastatellaan ennen tehtävän vastaanottamista ja heidän kanssaan allekirjoitetaan vapaaehtoistoimijan sopimus. Jokaiseen tehtävään annetaan selkeät ohjeet ja perehdytys.

Arjen ihmeitä -verkkopalvelu toimii kohtauspaikkana avun tarvitsijoille ja apua tarjoaville.

Seurakuntien yhteinen Arjen ihmeitä -verkkopalvelu syntyi yhtenevistä toiveista koskien vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Osa vapaaehtoisista myös toimii molemmissa seurakunnissa ja tällöinkin lähialueen avoimet tehtävät löytyvät helposti yhdestä palvelusta.     

Seurakuntien vapaaehtoistoimintaan voi osallistua kertaluonteisesti, pieneksi hetkeksi tai sitoutua pidempiaikaisiin tehtäviin.

(Kuva: Kirkon kuvapankki KCSA / Maria Manelius )