Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Mäntsälän seurakunta /Vapaaehtoistyö

 

Yhteystiedot:

Urheilutie 1, 04600 Mäntsälä

 p. (019) 560 7500

mantsalan.seurakunta@evl.fi

 

2. Rekisterin nimi

 

Arjen ihmeitä -jäsenrekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja yhteistyökumppanien markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

 

4. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat:

 

- Etunimi

- Sukunimi

- Syntymäaika

- Sukupuoli

- Osoite

- Puhelinnumero

- Sähköpostiosoite

 

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot (mm. koulutus ko. tehtävään, lupa hoitaa tehtävää, hygieniapassi, järjestysmieskortti tms.)

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

 

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja niille Mäntsälän seurakunnan työntekijöille tai vastuunkantajille, jotka vastaavat toiminnasta, jonka tehtäviin vapaaehtoinen on ilmoittautunut. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

 

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

 

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Arjen ihmeitä -jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Arjen ihmeitä -sivustolle omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.

 

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

 

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Arjen ihmeitä -jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Arjen Ihmeitä -sivustolle omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.

Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Mäntsälän seurakunta, Vapaaehtoistyö, Urheilutie 1, 04600 Mäntsälä.

 

10. Muut mahdolliset oikeudet

 

Mäntsälän seurakunta ei luovuta Arjen ihmeitä -rekisterissä olevia jäsentensä tietoja suoramarkkinointi- tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen. Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää Arjen ihmeitä -jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.