Arjen ihmeitä - Mäntsälä

Ilmoittautumislomake

Täytä tiedot ja ilmoittaudu

Etunimi Sukunimi
Sähköposti
(Kirjautumistunnus)
mail Salasana
Katuosoite Postinumero
Postitoimipaikka Syntymäaika
Puhelin
Markkinointiviestintälupa (Markkinointiviestintälupa ei koske rekisterinpitäjän (seurakunnan) normaalia toiminnasta viestintää jäsenten suuntaan)
Lisäinfo

Mäntsälän seurakunta

* . - +

Valitse rastittamalla ne tehtäväryhmät joista olet kiinnostunut.
Mäntsälän seurakunta 
Arkunkantajat
Draama
Hartaus/rukoustehtävät
Jumalanpalvelus tehtävät
Juonto- ja opetustehtävät
Kahvitus/tarjoilutehtävät
Kansainvälinentyö
Kädentaidot
Kirjoitustehtävät
Lapset ja perheet
Laulaminen
Leiri- ja retkitoiminta
Leivonta
Lipaskeräykset
Muut tehtävät
Nuorisotoiminta
Ryhmänohjaus
Soittaminen
Somistaminen
Tapahtumien järjestäminen
Valokuvaus/videokuvaus
Ystävätoiminta

* . - +

  Haluan viestin sähköpostiini, kun näihin tehtäväryhmiin tulee uusia tehtäviä Kyllä Ei

Hygieniapassi Järjestyksenvalvojakortti
Ensiapukoulutus
EA1
EA2
Muu

* . - +

Kerro osaamisestasi ja vahvuuksistasi
Jos sinua kiinnostavaa tehtävää ei ole yllä olevassa listassa, voit kirjoittaa sen tähän. Oletko osallistunut aikaisemmin seurakunnan vapaaehtoistoimintaan? Kyllä Ei
Minkälaista vapaaehtoistyötä olet aikaisemmin tehnyt?
Hyväksyn vapaaehtoisen salassapitosopimuksen Kyllä

Olen lukenut rekisteriselosteen ja hyväksyn sen mukaiset ehdot Kyllä 

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mäntsälän seurakunta /Vapaaehtoistyö

Yhteystiedot:
Urheilutie 1, 04600 Mäntsälä
p. (019) 560 7500
mantsalan.seurakunta@evl.fi

2. Rekisterin nimi

Arjen ihmeitä -jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja yhteistyökumppanien markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat:

- Etunimi
- Sukunimi
- Syntymäaika
- Sukupuoli
- Osoite
- Puhelinnumero,
- Sähköpostiosoite

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot (mm. koulutus ko. tehtävään, lupa hoitaa tehtävää, hygieniapassi, järjestysmieskortti tms.)
Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja niille Mäntsälän seurakunnan työntekijöille tai vastuunkantajille, jotka vastaavat toiminnasta, jonka tehtäviin vapaaehtoinen on ilmoittautunut. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Arjen ihmeitä -jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Arjen ihmeitä -sivustolle omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Arjen ihmeitä -jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Arjen Ihmeitä -sivustolle omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.
Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Mäntsälän seurakunta, Vapaaehtoistyö, Urheilutie 1, 04600 Mäntsälä.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Mäntsälän seurakunta ei luovuta Arjen ihmeitä -rekisterissä olevia jäsentensä tietoja suoramarkkinointi- tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen. Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää Arjen ihmeitä -jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Tietosuojaseloste | Rekisteriseloste

Versio 1.1