Arjen ihmeitä - Järvenpää

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Järvenpään seurakunta/Vapaaehtoistoiminta Yhteystiedot: Osoite: Kirkkotie 1-3, 04400 Järvenpää Sähköposti: arjenihmeita.jarvenpaa@evl.fi 2. Rekisterin nimi Arjen ihmeitä -jäsenrekisteri 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoita­minen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. 4. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liitty­misen yhteydessä. Nämä tiedot ovat: - Etunimi - Sukunimi - Syntymäaika - Sukupuoli - Osoite - Puhelinnumero, Sähköpostiosoite Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: - Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viran­omaisasetusten ja lakien mukaisesti. 5. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä. 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoitta­vissa rajoissa. 7. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuutta­milla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henki­löillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedos­toon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein. 8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Arjen ihmeitä -jäsenrekisterissä olevat itseään koske­vat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Arjen ihmeitä -sivustolle omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä. 9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Arjen ihmeitä -jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon kor­jaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Arjen Ihmeitä -sivustolle omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä. Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Järvenpään seurakunta, Arjen ihmeitä, Kirkkotie 1-3, 04400 Järvenpää. 10. Muut mahdolliset oikeudet Järvenpään seurakunta ei luovuta Arjen ihmeitä -rekisterissä olevia jäsentensä tietoja suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen.

Versio 1.1