Suomeksi På svenska

Täytä tiedot ja ilmoittaudu

Etunimi Sukunimi
Sähköposti
(Kirjautumistunnus)
mail Salasana


Katuosoite Postinumero
Postitoimipaikka Syntymäaika
Puhelin
Markkinointiviestintälupa (Markkinointiviestintälupa ei koske rekisterinpitäjän (seurakunnan) normaalia toiminnasta viestintää jäsenten suuntaan)
Lisäinfo

Työalat
Järvenpään seurakunta

* . - +

Valitse rastittamalla ne tehtäväryhmät joista olet kiinnostunut.
Järvenpään seurakunta 
Arkunkantajat
Avoimet seurakuntalaisten projektit
Draamaryhmä
Isännän / emännän tehtävät
Kahvitus/tarjoilutehtävät
Käsityöt
Keräykset
Kirpputori
Lapsi- ja perhetyön tehtävät
Lähetystyön tehtävät
Lähimmäispalvelu
Leirit
Liikuntatehtävät
Määrittelemätön tehtävänkuva
Messuavustajat
Musiikkitehtävät
Nikkarointi
Oppaan tehtävä
Tapahtumat
Valokuvaaminen
Vanhusten saattamistehtävät
VAPAAEHTOISREKISTERI
Videokuvaajat
Yhteisvastuukeräys

* . - +

  Haluan viestin sähköpostiini, kun näihin tehtäväryhmiin tulee uusia tehtäviä
Järvenpään seurakunta 
Arkunkantajat
Avoimet seurakuntalaisten projektit
Draamaryhmä
Isännän / emännän tehtävät
Kahvitus/tarjoilutehtävät
Käsityöt
Keräykset
Kirpputori
Lapsi- ja perhetyön tehtävät
Lähetystyön tehtävät
Lähimmäispalvelu
Leirit
Liikuntatehtävät
Määrittelemätön tehtävänkuva
Messuavustajat
Musiikkitehtävät
Nikkarointi
Oppaan tehtävä
Tapahtumat
Valokuvaaminen
Vanhusten saattamistehtävät
VAPAAEHTOISREKISTERI
Videokuvaajat
Yhteisvastuukeräys

* . - +


Tässä voit kertoa osaamisestasi ja vahvuuksistasi. Jos sinua kiinnostavaa tehtävää ei ole yllä olevassa listassa, voit kirjoittaa sen tähän.
Oletko osallistunut aikaisemmin seurakunnan vapaaehtoistoimintaan? Kyllä Ei
Valitse vapaaehtoistehtävät, joissa olet aikaisemmin toiminut.
Harrastekerhot, kuorot
Kahvitukset, tarjoilutehtävät
Kirpputori
Lähetystyön tehtävät
Lähimmäispalvelu
Messuavustajat
Musiikkitehtävät
Näytelmät, draamatehtävät
Tapahtumat
Yhteisvastuukeräys

* . - +

Luettele ne seurakunnan vapaaehtoistehtävät, joissa olet toiminut listalla olevien lisäksi. Oletko osallistunut myös muiden toimijoiden vapaaehtoistoimintaan? Tehtävät ja järjestävä taho?
Vapaaehtoistoimijan sopimus
Jotta voit ilmoittautua mukaan vapaaehtoistoimintaan, sinun täytyy hyväksyä vapaaehtoistoimijan salassapitosopimus.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia ja luovutan antamani tiedot Järvenpään seurakunnan käyttöön.

Sitoudun noudattamaan seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa edellytettävää luottamuksellisuutta ja vaitiolovelvollisuutta sekä tehtäväni aikana että sen päätyttyä.
Ilmoitan myös välittömästi, mikäli jään pois vapaaehtoistoiminnasta.

Uudet vapaaehtoiset tullaan kohtaamaan henkilökohtaisesti.

Hyväksyn vapaaehtoistoimijan sitoumuksen ehdot Kyllä

Olen lukenut rekisteriselosteen ja hyväksyn sen mukaiset ehdot Kyllä 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Järvenpään seurakunta/Vapaaehtoistoiminta

Yhteystiedot:
Osoite: Kirkkotie 1-3, 04400 Järvenpää
Sähköposti: arjenihmeita.jarvenpaa@evl.fi

2. Rekisterin nimi

Arjen ihmeitä -jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoita­minen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liitty­misen yhteydessä. Nämä tiedot ovat:

- Etunimi
- Sukunimi
- Syntymäaika
- Sukupuoli
- Osoite
- Puhelinnumero, Sähköpostiosoite

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viran­omaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoitta­vissa rajoissa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuutta­milla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henki­löillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedos­toon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Arjen ihmeitä -jäsenrekisterissä olevat itseään koske­vat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Arjen ihmeitä -sivustolle omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Arjen ihmeitä -jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon kor­jaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Arjen Ihmeitä -sivustolle omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.

Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Järvenpään seurakunta, Arjen ihmeitä, Kirkkotie 1-3, 04400 Järvenpää.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Järvenpään seurakunta ei luovuta Arjen ihmeitä -rekisterissä olevia jäsentensä tietoja suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen.


Tietosuojaseloste | Rekisteriseloste

Versio 1.2.4