Arjen ihmeitä - Tuusula

Täytä tiedot ja ilmoittaudu

Etunimi Sukunimi
Sähköposti
(Kirjautumistunnus)
mail Salasana


Katuosoite Postinumero
Postitoimipaikka Syntymäaika
Puhelin
Markkinointiviestintälupa (Markkinointiviestintälupa ei koske rekisterinpitäjän (seurakunnan) normaalia toiminnasta viestintää jäsenten suuntaan)
Lisäinfo

Missä haluat toimia?
Etelä-Tuusula
Jokela
Kellokoski
TUUSULA (kaikki alueet)

* . - +

Valitse rastittamalla ne tehtäväryhmät joista olet kiinnostunut.
Etelä-Tuusula 
Etelä-Tuusula/ Avustajat ja saattokeikat
Etelä-Tuusula/ Äiti Teresa-ryhmä
Etelä-Tuusula/ Hyvän Tuulen tupa
Etelä-Tuusula/ Hyvän Tuulen Tupa Riihikallio
Etelä-Tuusula/ Kirjoittaja
Etelä-Tuusula/ Kirkkokahvien laittaja
Etelä-Tuusula/ Kohtaamispaikkamessut
Etelä-Tuusula/ Koulutukset
Etelä-Tuusula/ Lipaskerääjä /yhteisvastuu
Etelä-Tuusula/ Maahanmuuttajatyö
Etelä-Tuusula/ Musiikkitehtävät
Etelä-Tuusula/ Nuorisotyö
Etelä-Tuusula/ Ryhmänohjaaja
Etelä-Tuusula/ Seurakuntalaisten omat projektit
Etelä-Tuusula/ Talkootoiminta
Etelä-Tuusula/ Valo- ja videokuvaus
Etelä-Tuusula/ varamummut ja -vaarit
Etelä-Tuusula/ Ystävätoiminta ja perheapu
Jokela 
Jokela/ Avustajat ja saattokeikat
Jokela/ Äiti Teresa-ryhmä
Jokela/ Hyvän Tuulen tupa
Jokela/ Kirjoittaja
Jokela/ Kohtaamispaikkamessut
Jokela/ Koulutukset
Jokela/ Lipaskerääjä-yhteisvastuu
Jokela/ Maahanmuuttajatyö
Jokela/ Musiikkitehtävät
Jokela/ Nuorisotyö
Jokela/ Ryhmänohjaaja
Jokela/ Seurakuntalaisten omat projektit
Jokela/ Talkootoiminta
Jokela/ Tuomasmessut
Jokela/ Valo- ja videokuvaus
Jokela/ Ystävätoiminta ja perheapu
Kellokoski 
Kellokoski / Avustajat ja saattokeikat
Kellokoski/ Äiti teresa-ryhmä
Kellokoski/ Hyvän Tuulen tupa
Kellokoski/ Kirjoittaja
Kellokoski/ Kirkkokahvien laittaja
Kellokoski/ Koulutukset
Kellokoski/ Lipaskerääjä-yhteisvastuu
Kellokoski/ Maahanmuuttajatyö
Kellokoski/ Musiikkitehtävät
Kellokoski/ Nuorisotyö
Kellokoski/ Ryhmänohjaaja
Kellokoski/ Seurakuntalaisten omat projektit
Kellokoski/ Talkootoiminta
Kellokoski/ Tuomasmessut
Kellokoski/ Valo- ja videokuvaus
Kellokoski/ Ystävätoiminta ja perheapu
TUUSULA (kaikki alueet) 
Arkun kantajat
Blogistit
Kädentaitajat
Liikkuva seurakunta
Nuorisotyö
Palveleva Puhelin
Tuusulan srk 
Arjen apu
Arkun kantajat
Hyvän Tuulen Tupa
Jumalanpalvelustehtävät
Käsityötehtävät
Keittiötehtävät
Musiikkitehtävät
Ryhmien vetäjät
Saattohoito
Tapahtumat ja talkootehtävät
Viestintä ja Media

* . - +

  Haluan viestin sähköpostiini, kun näihin tehtäväryhmiin tulee uusia tehtäviä
Etelä-Tuusula 
Etelä-Tuusula/ Avustajat ja saattokeikat
Etelä-Tuusula/ Äiti Teresa-ryhmä
Etelä-Tuusula/ Hyvän Tuulen tupa
Etelä-Tuusula/ Hyvän Tuulen Tupa Riihikallio
Etelä-Tuusula/ Kirjoittaja
Etelä-Tuusula/ Kirkkokahvien laittaja
Etelä-Tuusula/ Kohtaamispaikkamessut
Etelä-Tuusula/ Koulutukset
Etelä-Tuusula/ Lipaskerääjä /yhteisvastuu
Etelä-Tuusula/ Maahanmuuttajatyö
Etelä-Tuusula/ Musiikkitehtävät
Etelä-Tuusula/ Nuorisotyö
Etelä-Tuusula/ Ryhmänohjaaja
Etelä-Tuusula/ Seurakuntalaisten omat projektit
Etelä-Tuusula/ Talkootoiminta
Etelä-Tuusula/ Valo- ja videokuvaus
Etelä-Tuusula/ varamummut ja -vaarit
Etelä-Tuusula/ Ystävätoiminta ja perheapu
Jokela 
Jokela/ Avustajat ja saattokeikat
Jokela/ Äiti Teresa-ryhmä
Jokela/ Hyvän Tuulen tupa
Jokela/ Kirjoittaja
Jokela/ Kohtaamispaikkamessut
Jokela/ Koulutukset
Jokela/ Lipaskerääjä-yhteisvastuu
Jokela/ Maahanmuuttajatyö
Jokela/ Musiikkitehtävät
Jokela/ Nuorisotyö
Jokela/ Ryhmänohjaaja
Jokela/ Seurakuntalaisten omat projektit
Jokela/ Talkootoiminta
Jokela/ Tuomasmessut
Jokela/ Valo- ja videokuvaus
Jokela/ Ystävätoiminta ja perheapu
Kellokoski 
Kellokoski / Avustajat ja saattokeikat
Kellokoski/ Äiti teresa-ryhmä
Kellokoski/ Hyvän Tuulen tupa
Kellokoski/ Kirjoittaja
Kellokoski/ Kirkkokahvien laittaja
Kellokoski/ Koulutukset
Kellokoski/ Lipaskerääjä-yhteisvastuu
Kellokoski/ Maahanmuuttajatyö
Kellokoski/ Musiikkitehtävät
Kellokoski/ Nuorisotyö
Kellokoski/ Ryhmänohjaaja
Kellokoski/ Seurakuntalaisten omat projektit
Kellokoski/ Talkootoiminta
Kellokoski/ Tuomasmessut
Kellokoski/ Valo- ja videokuvaus
Kellokoski/ Ystävätoiminta ja perheapu
TUUSULA (kaikki alueet) 
Arkun kantajat
Blogistit
Kädentaitajat
Liikkuva seurakunta
Nuorisotyö
Palveleva Puhelin
Tuusulan srk 
Arjen apu
Arkun kantajat
Hyvän Tuulen Tupa
Jumalanpalvelustehtävät
Käsityötehtävät
Keittiötehtävät
Musiikkitehtävät
Ryhmien vetäjät
Saattohoito
Tapahtumat ja talkootehtävät
Viestintä ja Media

* . - +


Tässä voit kertoa osaamisestasi ja vahvuuksistasi.
Vapaaehtoistoimijan sopimus
Sitoudun noudattamaan seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa edellytettävää luottamuksellisuutta ja vaitiolovelvollisuutta sekä tehtäväni aikana että sen päätyttyä. Ilmoitan myös välittömästi, mikäli jään pois vapaaehtoistoiminnasta.

Vapaaehtoistoiminnan kannalta välttämättömät tiedot tallennetaan rekisteriin ja poistuvat viimeistään puolen vuoden sisällä siitä, kun henkilö on ilmoittanut lopettavansa vapaaehtoistoiminnassa.

Hyväksyn vapaaehtoistoimijan sopimuksen ehdot Kyllä

Olen lukenut rekisteriselosteen ja hyväksyn sen mukaiset ehdot Kyllä 


1. Rekisterinpitäjä yhteystietoineen
Tuusulan seurakunta, Rykmentintie 34, 04300 Tuusula, tuusula.seurakunta(at)evl.fi, p. 09 875 960

2. Yhteyshenkilö yhteystietoineen
Raita Karmavuo, vapaaehtoistyön koordinaattori, raita.karmavuo(at)evl.fi

3. Tietosuojavastaava yhteystietoineen
Jani Sund, järjestelmäasiantuntija, jani.sund(at)evl.fi

4. Rekisterin nimi
Arjen ihmeitä -vapaaehtoispankki

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Arjen ihmeitä -vapaaehtoistyöhön ilmoittautuneista ylläpidetään jäsentietoja asiakassuhteiden hoitamiseksi ja palveluiden tuottamiseksi ja kehittämiseksi. Oikeusperuste: tiedot saadaan vapaaehtoisilta itseltään heidän ilmoittautuessaan vapaaehtoiseksi, jolloin syntyy vapaaehtoistyönsopimus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohta 1b).

6. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Vapaaehtoisen nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti. Lisäksi rekisteri voi sisältää vapaaehtoisen ilmoittamat tiedot osaamisistaan ja vahvuuksistaan sekä aiemmat kokemukset vapaaehtoistyöstä ja millaiset tehtävät häntä kiinnostavat.

7. Tietolähteet
Tiedot saadaan vapaaehtoisen ilmoittautumisen yhteydessä täyttämästä rekisteröintilomakkeesta. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä, mm. tehtävät, joihin vapaaehtoinen on osallistunut.

8. Tietojen luovutukset
Vapaaehtoisten tiedot on tarkoitettu käytettäväksi seurakunnan omassa toiminnassa ja hallinnossa. Tietoja ei luovuteta EUn tai ETAn ulkopuolelle.  

9. Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
- Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
- Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
- Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
- Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

11. Kansallinen valvontaviranomainen yhteystietoineen
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
p. 029 566 6700, tietosuoja(at)om.fi
www.tietosuoja.fi

Tietosuojaseloste | Rekisteriseloste

Versio 1.1.1