Arjen ihmeitä - Tuusula

Täytä tiedot ja ilmoittaudu

Etunimi Sukunimi
Sähköposti
(Kirjautumistunnus)
mail Salasana


Katuosoite Postinumero
Postitoimipaikka Syntymäaika
Puhelin
Markkinointiviestintälupa (Markkinointiviestintälupa ei koske rekisterinpitäjän (seurakunnan) normaalia toiminnasta viestintää jäsenten suuntaan)
Sukupuoli Mies Nainen
Lisäinfo

Missä haluat toimia?
Etelä-Tuusula
Jokela
Kellokoski
TUUSULA (kaikki alueet)

* . - +

Valitse rastittamalla ne tehtäväryhmät joista olet kiinnostunut.
Etelä-Tuusula 
Etelä-Tuusula/ Avustajat ja saattokeikat
Etelä-Tuusula/ Äiti Teresa-ryhmä
Etelä-Tuusula/ Hyvän Tuulen tupa
Etelä-Tuusula/ Hyvän Tuulen Tupa Riihikallio
Etelä-Tuusula/ Kirjoittaja
Etelä-Tuusula/ Kohtaamispaikkamessut
Etelä-Tuusula/ Koulutukset
Etelä-Tuusula/ Lipaskerääjä /yhteisvastuu
Etelä-Tuusula/ Maahanmuuttajatyö
Etelä-Tuusula/ Musiikkitehtävät
Etelä-Tuusula/ Nuorisotyö
Etelä-Tuusula/ Ryhmänohjaaja
Etelä-Tuusula/ Seurakuntalaisten omat projektit
Etelä-Tuusula/ Talkootoiminta
Etelä-Tuusula/ Valo- ja videokuvaus
Etelä-Tuusula/ varamummut ja -vaarit
Etelä-Tuusula/ Ystävätoiminta ja perheapu
Kirkkokahvien laittaja
Jokela 
Jokela/ Avustajat ja saattokeikat
Jokela/ Äiti Teresa-ryhmä
Jokela/ Hyvän Tuulen tupa
Jokela/ Kirjoittaja
Jokela/ Kohtaamispaikkamessut
Jokela/ Koulutukset
Jokela/ Lipaskerääjä-yhteisvastuu
Jokela/ Maahanmuuttajatyö
Jokela/ Musiikkitehtävät
Jokela/ Nuorisotyö
Jokela/ Ryhmänohjaaja
Jokela/ Seurakuntalaisten omat projektit
Jokela/ Talkootoiminta
Jokela/ Tuomasmessut
Jokela/ Valo- ja videokuvaus
Jokela/ Ystävätoiminta ja perheapu
Kellokoski 
Kellokoski / Avustajat ja saattokeikat
Kellokoski/ Äiti teresa-ryhmä
Kellokoski/ Hyvän Tuulen tupa
Kellokoski/ Kirjoittaja
Kellokoski/ Koulutukset
Kellokoski/ Lipaskerääjä-yhteisvastuu
Kellokoski/ Maahanmuuttajatyö
Kellokoski/ Musiikkitehtävät
Kellokoski/ Nuorisotyö
Kellokoski/ Ryhmänohjaaja
Kellokoski/ Seurakuntalaisten omat projektit
Kellokoski/ Talkootoiminta
Kellokoski/ Tuomasmessut
Kellokoski/ Valo- ja videokuvaus
Kellokoski/ Ystävätoiminta ja perheapu
Kirkkokahvien laittaja
TUUSULA (kaikki alueet) 
Arkun kantajat
Blogistit
Kädentaitajat
Liikkuva seurakunta
Nuorisotyö
Palveleva Puhelin

* . - +

  Haluan viestin sähköpostiini, kun näihin tehtäväryhmiin tulee uusia tehtäviä
Etelä-Tuusula 
Etelä-Tuusula/ Avustajat ja saattokeikat
Etelä-Tuusula/ Äiti Teresa-ryhmä
Etelä-Tuusula/ Hyvän Tuulen tupa
Etelä-Tuusula/ Hyvän Tuulen Tupa Riihikallio
Etelä-Tuusula/ Kirjoittaja
Etelä-Tuusula/ Kohtaamispaikkamessut
Etelä-Tuusula/ Koulutukset
Etelä-Tuusula/ Lipaskerääjä /yhteisvastuu
Etelä-Tuusula/ Maahanmuuttajatyö
Etelä-Tuusula/ Musiikkitehtävät
Etelä-Tuusula/ Nuorisotyö
Etelä-Tuusula/ Ryhmänohjaaja
Etelä-Tuusula/ Seurakuntalaisten omat projektit
Etelä-Tuusula/ Talkootoiminta
Etelä-Tuusula/ Valo- ja videokuvaus
Etelä-Tuusula/ varamummut ja -vaarit
Etelä-Tuusula/ Ystävätoiminta ja perheapu
Kirkkokahvien laittaja
Jokela 
Jokela/ Avustajat ja saattokeikat
Jokela/ Äiti Teresa-ryhmä
Jokela/ Hyvän Tuulen tupa
Jokela/ Kirjoittaja
Jokela/ Kohtaamispaikkamessut
Jokela/ Koulutukset
Jokela/ Lipaskerääjä-yhteisvastuu
Jokela/ Maahanmuuttajatyö
Jokela/ Musiikkitehtävät
Jokela/ Nuorisotyö
Jokela/ Ryhmänohjaaja
Jokela/ Seurakuntalaisten omat projektit
Jokela/ Talkootoiminta
Jokela/ Tuomasmessut
Jokela/ Valo- ja videokuvaus
Jokela/ Ystävätoiminta ja perheapu
Kellokoski 
Kellokoski / Avustajat ja saattokeikat
Kellokoski/ Äiti teresa-ryhmä
Kellokoski/ Hyvän Tuulen tupa
Kellokoski/ Kirjoittaja
Kellokoski/ Koulutukset
Kellokoski/ Lipaskerääjä-yhteisvastuu
Kellokoski/ Maahanmuuttajatyö
Kellokoski/ Musiikkitehtävät
Kellokoski/ Nuorisotyö
Kellokoski/ Ryhmänohjaaja
Kellokoski/ Seurakuntalaisten omat projektit
Kellokoski/ Talkootoiminta
Kellokoski/ Tuomasmessut
Kellokoski/ Valo- ja videokuvaus
Kellokoski/ Ystävätoiminta ja perheapu
Kirkkokahvien laittaja
TUUSULA (kaikki alueet) 
Arkun kantajat
Blogistit
Kädentaitajat
Liikkuva seurakunta
Nuorisotyö
Palveleva Puhelin

* . - +


Tässä voit kertoa osaamisestasi ja vahvuuksistasi. Jos sinua kiinnostavaa tehtävää ei ole yllä olevassa listassa, voit kirjoittaa sen tähän.
Oletko ollut aikaisemmin mukana seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa? Kyllä Ei
Valitse vapaaehtoistehtävät, joissa olet aikaisemmin toiminut.
Harrastekerhot, kuorot
Kahvitukset, tarjoilutehtävät
Lähetystyön tehtävät
Lähimmäispalvelu
Messuavustajat
Musiikkitehtävät
Tapahtumat
Yhteisvastuukeräys
Näytelmät, draamatehtävät

* . - +

Muussa seurakunnan toiminnassa, missä? Oletko ollut mukana muussa vapaaehtoistoiminnassa? Tehtävä ja järjestävä taho?
Vapaaehtoistoimijan sopimus
Jotta voit ilmoittautua mukaan vapaaehtoistoimintaan, sinun täytyy hyväksyä vapaaehtoistoimijan salassapitosopimus.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia ja luovutan antamani tiedot Tuusulan seurakunnan käyttöön.

Sitoudun noudattamaan seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa edellytettävää luottamuksellisuutta ja vaitiolovelvollisuutta sekä tehtäväni aikana että sen päätyttyä.
Ilmoitan myös välittömästi, mikäli jään pois vapaaehtoistoiminnasta.

Uudet vapaaehtoiset tullaan kohtaamaan henkilökohtaisesti.
Hyväksyn vapaaehtoistoimijan sopimuksen ehdot Kyllä

Olen lukenut rekisteriselosteen ja hyväksyn sen mukaiset ehdot Kyllä 

1. Rekisterinpitäjä

Tuusulan seurakunta/ Vapaaehtoistoiminta

Yhteystiedot
Paijalannummentie 11, 04300 Tuusula
p. 09 875 960
tuusula.seurakunta@evl.fi

Yhteyshenkilö
Raita Koski
p. 040 778 9776
raita.koski@evl.fi

2. Rekisterin nimi

Arjen ihmeitä -jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitä­jän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liitty­misen yhteydessä.

Nämä tiedot ovat:

Etunimi
Sukunimi
Syntymäaika
Sukupuoli
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henki­löillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedos­toon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Arjen ihmeitä -jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Arjen ihmeitä -sivustolle omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Arjen ihmeitä -jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Arjen Ihmeitä-sivustolle omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.

Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity
korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Tuusulan seurakunta, Arjen ihmeitä, PL 53, 04301 Tuusula.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Tuusulan seurakunta ei luovuta Arjen ihmeitä -rekisterissä olevia jäsentensä tietoja suoramarkkinointiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen.

Tietosuojaseloste | Rekisteriseloste

Versio 1.1.1