Eettiset periaatteet

 

 

Vapaaehtoistoiminnan periaatteet

  • Tasa-arvoista
  • Vapaaehtoista
  • Luotettavaa
  • Palkatonta

 

Vapaaehtoistoimijan oikeudet ja velvollisuudet

  • Oikeus sitoutua itselleen sopivaksi ajaksi itselleen sopivaan tehtävään.
  • Oikeus siirtyä muihin tehtäviin.     
  • Vaitiolovelvollisuus.    
  • Velvollisuus pitää kiinni sovituista asioista ja luvatuista sitoumuksista.     
  • Oikeus perehdytykseen, tukeen ja ohjaukseen.    
  • Oikeus saada toiminnasta iloa ja jaksamista.