Rekisteriseloste

 

TIETOSUOJASELOSTE Arjen ihmeitä -vapaaehtoiset

 

1. Rekisterinpitäjä yhteystietoineen

Järvenpään seurakunta, Aikuistyö, Kirkkotie 1-3, 04400 Järvenpää arjenihmeita.jarvenpaa(at)evl.fi, p. 09 271 1941

2. Yhteyshenkilö yhteystietoineen

Tarja Karhu, p. 050 363 2466, tarja.karhu(at)evl.fi, Vesa Koivisto, p. 050 345 2415, vesa.koivisto(at)evl.fi, Pauliina Nurminen, p. 050 577 4450, pauliina.nurminen(at)evl.

3. Tietosuojavastaava yhteystietoineen

Sirpa Salokannel, Lahden seurakuntayhtymä, PL 84, Kirkkokatu 5, 15111 Lahti, p. 044 719 1329, lahti.tietosuoja(at)evl.fi

4. Rekisterin nimi

Arjen ihmeitä -vapaaehtoiset

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Arjen ihmeitä -vapaaehtoistyöhön ilmoittautuneista ylläpidetään jäsentietoja asiakassuhteiden hoitamiseksi ja palveluiden tuottamiseksi ja kehittämiseksi. Oikeusperuste: tiedot saadaan vapaaehtoisilta itseltään heidän ilmoittautuessaan vapaaehtoiseksi, jolloin syntyy vapaaehtoistyönsopimus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohta 1b).

6. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Vapaaehtoisen nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköposti. Lisäksi rekisteri voi sisältää vapaaehtoisen ilmoittamat tiedot osaamisistaan ja vahvuuksistaan sekä aiemmat kokemukset vapaaehtoistyöstä ja millaiset tehtävät häntä kiinnostavat.

7. Tietolähteet

Tiedot saadaan vapaaehtoisen ilmoittautumisen yhteydessä täyttämästä rekisteröintilomakkeesta. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä, mm. tehtävät, joihin vapaaehtoinen on osallistunut. 

8. Tietojen luovutukset

Vapaaehtoisten tiedot on tarkoitettu käytettäväksi seurakunnan omassa toiminnassa ja hallinnossa. Tietoja ei luovuteta EUn tai ETAn ulkopuolelle.  

9. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus: 

- Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

- Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

- Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus pe-ruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.  

- Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

11. Kansallinen valvontaviranomainen yhteystietoineen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 566 6700, tietosuoja(at)om.fi

www.tietosuoja.fi