Rekisteriseloste

 

TIETOSUOJASELOSTE Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Järvenpään seurakunta

PL 54, (käyntiosoite Kirkkotie 1)

04401 JÄRVENPÄÄ 

jarvenpaan.seurakunta@evl.fi  

 

Yhteyshenkilö 

Tarja Karhu, Järvenpään seurakunta, PL 54, 04401 JÄRVENPÄÄ, 050 363 2466, tarja.karhu(at)evl.fi,   Vesa Koivisto, Järvenpään seurakunta, PL 54, 04410 JÄRVENPÄÄ, 050 345 2415, vesa.koivisto(at)evl.fi, Pauliina Nurminen, Järvenpään seurakunta, PL 54, 04410 JÄRVENPÄÄ, 050 577 4450, pauliina.nurminen(at)evl.

Tietosuojavastaava yhteystietoineen

Sirpa Salokannel, Lahden seurakuntayhtymä, PL 84, Kirkkokatu 5, 15111 Lahti, p. 044 719 1329, lahti.tietosuoja(at)evl.fi

Rekisterin nimi

Arjen ihmeitä -vapaaehtoiset

1. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus? 

Arjen ihmeitä -vapaaehtoistyöhön ilmoittautuneista ylläpidetään jäsentietoja asiakassuhteiden hoitamiseksi ja palveluiden tuottamiseksi ja kehittämiseksi.

2. Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste? 

Oikeusperuste: tiedot saadaan vapaaehtoisilta itseltään heidän ilmoittautuessaan vapaaehtoiseksi, jolloin syntyy vapaaehtoistyönsopimus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohta 1b).

3. Minkälaisia henkilötietoja seurakunta käsittelee?

Vapaaehtoisen nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköposti. Lisäksi rekisteri voi sisältää vapaaehtoisen ilmoittamat tiedot osaamisistaan ja vahvuuksistaan sekä aiemmat kokemukset vapaaehtoistyöstä ja millaiset tehtävät häntä kiinnostavat.

4. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Tiedot saadaan vapaaehtoisen ilmoittautumisen yhteydessä täyttämästä rekisteröintilomakkeesta. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä, mm. tehtävät, joihin vapaaehtoinen on osallistunut. 

5. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Tietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti

6. Minne tietoja luovutetaan?

Vapaaehtoisten tiedot on tarkoitettu käytettäväksi seurakunnan omassa toiminnassa ja hallinnossa.

7. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta EUn tai ETAn ulkopuolelle.  

8. Mitä oikeuksia sinulla on?

Rekisteröidyllä on oikeus: 

- Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

- Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

- Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus pe-ruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.  

- Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

9. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto,

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

PL 800, 00531 Helsinki

tietosuoja@om.fi

029 566 6700

 

Järvenpään seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystieto:

Sirpa Salokannel

Tietosuojavastaava

044 719 1329

lahti@tietosuoja@evl.fi