Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tuusulan seurakunta/ Vapaaehtoistoiminta

Yhteystiedot
Paijalannummentie 11, 04300 Tuusula
p. 09 875 960
tuusula.seurakunta@evl.fi

Yhteyshenkilö
Salla Talvitie
p. 040 535 7150
salla.talvitie@evl.fi

2. Rekisterin nimi

Arjen ihmeitä -jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitä­jän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liitty­misen yhteydessä.

Nämä tiedot ovat:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Syntymäaika
  • Sukupuoli
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henki­löillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedos­toon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Arjen ihmeitä -jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Arjen ihmeitä -sivustolle omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Arjen ihmeitä -jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Arjen Ihmeitä-sivustolle omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.

Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity
korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Tuusulan seurakunta, Arjen ihmeitä, PL 53, 04301 Tuusula.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Tuusulan seurakunta ei luovuta Arjen ihmeitä -rekisterissä olevia jäsentensä tietoja suoramarkkinointiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen.