Esittely - Mitä ja miksi


Arjen ihmeitä - Kohtauspaikka

Arjen ihmeitä toimii kohtauspaikkana avun tarvitsijoille ja apua tarjoaville. Palvelu tarjoaa vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ja sitä tekeville helpon tavan löytää itselle sopivan vapaaehtoistehtävän ja rikastuttaa näin omaa ja muiden elämää.

Palvelussa voi ilmoittautua seurakunnissa avoinna oleviin, keskenään hyvinkin erilaisiin vapaaehtoistehtäviin.

Halu auttaa riittää

Vapaaehtoistoiminta sopii kaikille

  • auttamisesta kiinnostuneille
  • mielekästä tekemistä kaipaaville
  • niille, jotka ehkä vielä etsivät omaa paikkaansa seurakunnan toiminnassa.

Tärkeintä on yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen.

Miten palvelu toimii

  • Avoimet vapaaehtoistehtävät ovat palvelussa vapaasti katsottavissa.
  • Vapaaehtoisiksi haluavat rekisteröityvät Arjen ihmeitä -sivustolle, jossa he pääsevät ilmoittamaan kiinnostuksensa avoinna oleviin vapaaehtoistehtäviin.
  • Uudet vapaaehtoiset haastatellaan ennen tehtävän vastaanottamista ja heidän kanssaan allekirjoitetaan vapaaehtoistoimijan sopimus.
  • Jokaiseen tehtävään annetaan selkeät ohjeet ja perehdytys.

Arjen ihmeitä on seurakuntien toimintaa

Verkkopalvelu on Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien yhteinen hanke. Se on syntynyt seurakuntien yhtenevistä toiveista koskien vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Osa vapaaehtoisista myös toimii molemmissa seurakunnissa. Nyt lähialueen avoimet tehtävät löytyvät helposti yhdestä palvelusta.

Seurakuntien vapaaehtoistoimintaan voi osallistua kertaluonteisesti, pieneksi hetkeksi tai sitoutua pidempiaikaisiin tehtäviin.

Tervetuloa tekemään ja kokemaan Arjen ihmeitä!

Ajatuksia vapaaehtoistoiminnasta

Diakoni Raita Koski keräsi vapaaehtoisten ajatuksia siitä, miksi he ovat mukana toiminnassa.

Lue lisää