Eettiset periaatteet


Vapaaehtoistoiminnan periaatteet

Tuusulan seurakunnan vapaaehtoistoiminta on

  • Tasa-arvoista
  • Vapaaehtoista
  • Luotettavaa
  • Palkatonta

Vapaaehtoistoimijan oikeudet ja velvollisuudet

  • Oikeus sitoutua itselleen sopivaksi ajaksi itselleen sopivaan tehtävään.
  • Oikeus siirtyä muihin tehtäviin.
  • Vaitiolovelvollisuus.
  • Velvollisuus pitää kiinni sovituista asioista ja luvatuista sitoumuksista.
  • Oikeus perehdytykseen, tukeen ja ohjaukseen.
  • Oikeus saada toiminnasta iloa ja jaksamista.